BP2TRAININGquiz
In het bedrijfsleven ?
Door het gebruik van een votingsysteem worden presentaties een stuk interactiever. De toehoorders worden actief betrokken en kunnen, door te antwoorden op de vragen, hun mening te kennen geven. Dit laat de spreker dan weer toe deze feedback mee te nemen in het verdere verloop van de presentatie en de daarop volgende inhoud te laten inspelen op de resultaten van de gestelde vragen.
De mogelijkheid anoniem te antwoorden zal de aanwezigen ertoe aanzetten een eerlijke opinie te geven als men bijvoorbeeld appreciatievragen stelt. De resultatenscore zal in dat geval een grotere betrouwbaarheid vertonen.
Uiteraard kan een votingsysteem ook gebruikt worden om al dan niet anoniem te stemmen over een onderwerp, een agendapunt.
Ook bij opleidingen van interne medewerkers en klanten is het een uitgelezen middel om de betrokkenheid te stimuleren.
Elke votingsessie kan naderhand perfect geanalyseerd worden aan de hand van de rapporteringstool.

In het onderwijs ?
Zoals hierboven reeds aangegeven is een votingsysteem een uitstekend hulpmiddel om de opleidingen, trainingen, lessen dynamischer te maken. De docent kan perfect bij aanvang van een hoofdstuk een vraag stellen. In functie van het resultaat weet hij aldus in welke mate de deelnemers de materie reeds beheersen en hij het onderwerp ofwel grondig ofwel summier moet behandelen.
Door het toekennen van punten aan goede en slechte antwoorden, het geven op geregelde tijdstippen van individuele of groepstussenscores, het belonen van de deelnemer met de beste score...enz stimuleert men nog meer de aandacht en de medewerking.
Het afnemen van een eindtest, met een direct weergave van het resultaat, ligt dan ook in dezelfde lijn van de mogelijkheden.

In het verenigingsleven of als particulier ?
Voor dit doelpubliek zien wij twee mogelijkheden :
De kwis : analoog met het gebruik tijdens opleidingen kan het votingsysteem uiteraard gebruikt worden om individuele- of teamkwissen te organiseren. Er bestaat zelfs de mogelijkheid om extra punten toe te kennen voor het snelste antwoord.
Yoy-tube-conquest : ideaal voor diners, feestmaaltijden, familiebijeenkomsten ! Op voorhand kiest elke aanwezige een leuk videofragment dat hij/zij overmaakt aan de organisator. Bij aanvang, tussen de gangen en na het dessert wordt zo elk komisch filmfragment geprojecteerd. Na elk filmpje worden de aanwezigen gevraagd een score (op een schaal van 0 tot 9) te geven aan het fragment waarvan ze niet weten door wie het aangebracht werd. De software berekent ongemerkt het gemiddelde van alle waarderingen. Op het einde komen we dan te weten welk filmpje de hoogste gemiddelde score kreeg. De inzender wordt dan uiteraard beloond met een leuk presentje, een trofee...